truyện tiếu lâm - truyenhaingan.com

Nghề buôn ngòi bút

Một lần đại văn hào pháp Victor Hugo (1802-1885) đi thăm nước Phổ. Khi đến biên giới Pháp – Phổ, một nhân viên hải quan nước Phổ hỏi: Xin ông cho biết ông làm nghề…

0 Comment
truyện tiếu lâm - truyenhaingan.com

Năm ba

Trong giờ văn, cô giáo gọi một học sinh: Em thấy gì về con người Nguyễn Khuyến qua hai câu thơ: “Rượu tiếng rằng hay, hay chẳng mấy Độ năm ba chén đã say nhè”…

0 Comment