Đạo quân nữa đi đâu 😆

Đọc truyện Kiều đến câu:

“Ba quân chỉ ngọn cờ đào,

Đạo ra Vô tích, đạo vào Lâm Truy”

Em liền thắc mắc hỏi anh:

  • Anh ơi, thế… còn một đạo quân nữa đi đâu?

Anh giải thích:

  • Sao mà ngốc thế, đọc thơ phải hiểu là “thi đại ngôn” thơ ở ngoài đời. Còn một đạo quân nữa đi nấu cơm, không thì hai đạo quân kia đi đánh trận về nhịn đói hay sao?

Sưu tầm

Đánh giá bài viết 👍

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *