Mới có một lần 😆

  • Mẹ em lấy chồng đã mấy lần rồi?
  • Sợ nói ra sẽ không tiện…
  • có gì mà ngại, thời buổi ngày nay mà, đó là chuyện nhỏ.
  • Mới có một lần tính từ năm ngoái đến nay

Sưu tầm

Đánh giá bài viết 👍

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

1 Comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *