Năm ba 😆

Trong giờ văn, cô giáo gọi một học sinh:

  • Em thấy gì về con người Nguyễn Khuyến qua hai câu thơ:

“Rượu tiếng rằng hay, hay chẳng mấy

Độ năm ba chén đã say nhè”

  • Thưa cô, Nguyễn Khuyến có tửu lượng rất cao ạ, ông uống “năm mươi ba” chén đã đời mới “say nhè” ạ !…

Sưu tầm

Đánh giá bài viết 👍

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *