Nghề buôn ngòi bút 😆

Một lần đại văn hào pháp Victor Hugo (1802-1885) đi thăm nước Phổ. Khi đến biên giới Pháp – Phổ, một nhân viên hải quan nước Phổ hỏi:

  • Xin ông cho biết ông làm nghề gì?
  • Tôi viết
  • Tôi muốn hỏi ông sinh sống bằng nghề gì?

Lần này Hugo đáp ngắn gọn:

  • Bằng ngòi bút

Nhân viên hải quan nọ gật đầu ra vẻ thông hiểu. Sau đó anh ta ghi vào tờ thị thực nhập cảnh: “Hugo, nhà kinh doanh ngòi bút”.

Sưu tầm

Đánh giá bài viết 👍

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *